Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


start:xmlrpc:wp.deletepostbyurl

wp.deletePostByUrl

Metoda służy usuwaniu wpisów blogowych po URL:

$client->query('wp.deletePostByUrl', 0, $login,$hasło,$urlwpisu);

Dla poprawnie usuniętego wpisu odpowiedź:

<methodResponse>
   <params>
      <param><value><struct>
	  <member><name>id</name><value><string>OK</string></value></member>
	   </struct></value></param>
	</params>
</methodResponse>
start/xmlrpc/wp.deletepostbyurl.txt · ostatnio zmienione: 2020/06/15 09:56 przez admin