Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


start:xmlrpc:metaweblog.newmediaobject

metaWeblog.newMediaObject

Metoda służąca wysyłaniu plików, przykład:

$url= 'http://your_url.com/xmlrpc.php';
 $XmlRpc_client = new IXR_Client ($url);
 $fs = filesize ('folder/image.jpg');
 $file = fopen ('folder/image.jpg', 'rb');
 $data = fread ($file, $fs);
 fclose ($file);
 $content = array
 (
 'name' = 'image_name.jpg',
 'type' = 'image/jpeg',
 'bits' = new IXR_Base64 ($data)
 );
 $params = array(1,'your_username','your_password',$content);
 try{
 $XmlRpc_result = $XmlRpc_client->query(
 'metaWeblog.newMediaObject',$params
 );
 $data = $XmlRpc_client->getResponse();
 echo $data['id'].'<br>';
        echo $data['file'].'<br>';
        echo $data['url'].'<br>';
     echo $data['type'].'<br>';
     }
 catch (Exception $e){
 var_dump ( $e->getMessage ());
 }
start/xmlrpc/metaweblog.newmediaobject.txt · ostatnio zmienione: 2020/04/21 15:38 (edycja zewnętrzna)