Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


start:pluginy:rss

RSS

Plugin RSS pozwala na automatyczne pobieranie wiadomości z jednego bądź wielu kanałów RSS po zadanych parametrach (odstępy, ilości) i publikowanie ich według wprowadzonych parametrów.

Dostępne opcje

Nazwa kanału - nazwa identyfikacyjna Opis kanału (dodany do każej pobranej wiadomości) - jeśli zostanie wprowadzony, to opis będzie dodawany do każdej wiadomości pobranej z podanego kanału rss

URL kanału rss - należy podać dokładny URL kanału, który zwraca kod http 200

Limit pobranych wiadomości na miesiąc - ilość pobieranych wiadomości na miesiąc z konkretnego kanału można limitować dzięki tej opcji. Podaj 0 (zero), aby nie limitować

Całkowity limit pobranych wiadomości - możesz podać liczbę wiadomości do pobrania, po przekroczeniu tej liczby wiadomości z danego kanału nie będą więcej pobierane

Ostęp w sprawdzaniu kanału (w dniach) - podaj jak często (co ile dni) ma być sprawdzany kanał w poszukiwaniu nowych wiadomości.

Po tej dacie nie pobieraj już wiadomości - określ graniczną datę po której adresy nie będą pobierane z kanału

Minimalna długość wiadomości w znakach - podaj minimalną ilość znaków, jeśli wiadomość będzie krótsza, to wiadomość nie zostanie opublikowana

Maksymalna długość wiadomości w znakach - w przypadku dłuższej wiadomości zostanie ona przycięta do zadanej długości

Zamieszczaj URL źródła - wskaż, czy źródło wiadomości ma zostać podane w formie URL

Zamieszczaj aktywny link - czy do źródła ma prowadzić aktywny link (hiperłącze)

Link Dofollow - w przypadku zamieszczenia aktywnego linka zdecyduj, czy ma być linkiem dofollow czy nofollow

Anchor - w przypadku zamieszczenia aktywnego linka zdecyduj, czy anchorem ma być tytuł wpisu, czy URL

Pobieraj obraz - pobieraj obraz, jeśli zostanie znaleziony w wiadomości

Dodawaj tagi - dodawaj tagi jeśli zostaną wykryte w wiadomości

Domyślna kategoria - określ kategorię, do której przypisywać pobierane i publikowane wiadomości

Użytkownik z pluginu BIO - opcjonalnie wskaż autora dla publikacji

start/pluginy/rss.txt · ostatnio zmienione: 2020/07/28 14:16 przez admin